Blog

Lokalizacja dla szklarni

Jak wybrać lokalizację dla profesjonalnej szklarni?

Nie wszystkie profesjonalne szklarnie działają w taki sam sposób i mają takie same cele. Niektórzy z przedsiębiorców postrzegają prowadzoną szklarnię jako swojego rodzaju fabrykę, ukierunkowaną na osiągnięcie maksymalnej skali produkcji, z której odbierane „wyprodukowane” rośliny.
 
Na rynku istnieją również hodowcy, prowadzący bardziej „niszowe” szklarnie, o znacznie mniejszej skali działania, dla których istotne jest wsparcie lokalnej społeczności (zarówno w zakresie sprzedaży jak i zatrudnienia).

ekologia

Szklarnia przyjazna środowisku

Od lat 90. intensywnie wzrasta popularność upraw szklarniowych w naszym kraju. Wiąże się to nie tylko z powiększaniem areału, ale również z wykorzystywaniem coraz nowszych technologii, pozwalających na wysokowydajną produkcję. Aktualnie szacuje się powierzchnię polskich szklarni na około 1200 ha, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie stale rosnącego popytu ze strony supermarketów. Jednak zapewnienie optymalnych warunków do wegetacji nie zawsze jest obojętne środowisku. Czy istnieją sposoby, by zminimalizować ich wpływ na klimat?

Konserwacja szklarni

Konserwacja szklarni

 

Szklarnia jest trwałą konstrukcją, której głównym zadaniem jest stworzenie optymalnego środowiska do uprawy roślin. Pomocne są w tym zakresie pokrycia, drzwi, zasłony oraz otwory wentylacyjne, w które musi być wyposażony każdy obiekt tego typu.

energia

Jak zmniejszyć zużycie energii w szklarni?

Aby zapewnić ludności stały dostęp do świeżych warzyw i owoców, konieczna stała się uprawa tych roślin pod osłoną, w specjalnych, profesjonalnych szklarniach. Postęp technologiczny, jaki obserwujemy na przestrzeni lat, objął także uprawę szklarniową. Producenci warzyw mają do dyspozycji technologie, które umożliwiają zapewnienie roślinom jak najlepszych warunków.