ogrzewanie

Jak poprawić wydajność systemu grzewczego w szklarni?

Ogrzewanie szklarni, w dobie nieustannego wzrostu cen za energię elektryczną, wymusza wyszukiwanie rozwiązań, które umożliwiają zredukowanie ponoszonych kosztów. Niekiedy wydajność systemu ogrzewania może być poprawiona sposobami nie wymagającymi pomocy specjalistów. Odpowiednie działania konserwacyjne oraz naprawcze mogą skutecznie zmniejsyć wydatki za ogrzewanie.. Właściwie pracujący system ogrzewania jest podstawowym elementem, który wpływa na funkcjonowanie i zapotrzebowanie energetyczne szklarni.

 

Okres zimowy, a ogrzewanie szklarni

Z uwagi na panujący w naszym kraju klimat, ogrzewanie szklarni stanowi koszt,z który hodowcy ponoszą niemalże przez cały rok. Jednak w miesiącach zimowych, wydatki na energię mogą znacznie wzrosnąć. Mimo, iż obecne ceny energii nie są niskie, wszelkie prognozy przewidują dalszy ich wzrost. Zatem konieczne jest podjęcie wszelkich mozliwych działań, które poprawiają wydajność systemu ogrzewania. Większość z nich nie jest pracochłonna, a niektóre z nich mogą być wykonane już w sezonie letnim. 

Jak poprawić wydajność systemu ogrzewania w szklarni?

Podjęcie działań, które mają doprowadzić do zwiększenia wydajności systemu grzewczego, powinny rozpocząć się od czynności konserwacyjnych. Poza odświeżeniem systemu grzewczego, umożliwi to wyłapanie wszelkich, nawet najdrobniejszych nieprawidłowości (które mogą powodować dodatkowe koszty). Okresowe i regularne przeglądy stwarzają możliwość wcześniejszej reakcji i usunięcia potencjalnych awarii.

Izolacja rur grzewczych

W celu pomniejszenia kosztów ogrzewania można wykonać kilka drobnych czynności, które będą zapobiegały traceniu energii. Warto zadbać o izolację rur grzewczych, ponieważ znaczną ilość dostarczanej do szklarni energii jest wydzielana przez nieodpowiednio zaizolowane rury.

Kontroloa instalacji grzewczej

Praca pompy oraz zaworów grzewczych powinna być regularnie sprawdzana. Warto mieć na uwadze, iż wszelkie wycieki wody zwiększają przekładają się na mniejszą wydajność systemu grzewczego, a w rezultacie i większe koszty. Sama naprawa wycieków ciepłej wody z pompy jest zazwyczaj mało skomplikowana i sprowadza się najczęściej do wymiany uszczelek. Z kolei, za wycieki wody z zaworów, najczęściej odpowiadają poluzowane śruby.
 
Sprawdzajac szczelność systemu, dobrze jest zwrócić uwagę na pracę pompy. Ewentualne nienaturalne dźwięki mogą świadczyć o problemach z łożyskiem, co obniża wydajność pracy urządzenia. Wycieki z pomp i zaworów stanowią dość często pojawiający się problem w systemach grzewczych, przeznaczonych do ogrzewania szklarni. Warto zatem regularnie sprawdzać te elementy.

System sterowania

W trakcie trwania sezonu grzewczego nie należy zapominać o regularnym sprawdzaniu zautomatyzowanego systemu ogrzewania. Konieczne jest nanoszenie korekt, które odnoszą się do pór zachodu i wschodu słońca. W niektrych przypadkach korzystnym rozwiązaniem jest wcześniejsze zasłanianie kurtyn szklarniowych, ponieważ wpływa to na zatrzymanie większej ilości ciepła wewnątrz szklarni. Nasze doświadczenie wskazuje, że stałe kontrolowanie tych czynników umożliwia zgromadzenie znacznych oszczędności w trakcie sezonu zimowego. Istotnym jest aby harmonogram pracy systemu kurtyn optymalizować przed wystąpieniem nadmiarowej pracy systemu grzewczego.

Sprawdzenie czujników

System grzewczy w szklarni wyposażony jest w czujniki i mierniki, stanowiące element systemy sterowania pracą całego systemu. Niekiedy mogą dojść może do drobnej awarii lub rozregulowania czujnika, co w efekcie zaburzyć może proces ogrzewania. Nie tylko z uwagi na koszty, ale również na zachowanie odpowiednich warunków dla roślin, warto raz w roku kontrolować poprawność działania czujników. Sprawdzenie najlepiej jest przeprowadzić jeszcze przed okresem zimowym. 

Przegląd kotłów grzewczych

Szczegółowy przegląd, który będzie zakończony czyszczeniem i regulacją kotłów grzewczych ma ogromne znaczenie w przypadku każdej szklarni. Istotnym elementem jest również poprawne ustawienie nawiewu. Ograniczenie dopływu powietrza przekłada się na niepełne spalanie paliwa w kotle. Z kolei zbyt duża ilość sprawia, iż spalanie odbywa się w sposób zbyt szybki. Najdogodniejszym terminem przeglądu kotłów jest okres letni, ponieważ podczas prac serwisowych najczęściej konieczne będzie ich wyłącznie.  

Kotłownia - przestrzeń i porządek

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, niezbędnego w procesie spalania należy zadbać o zachowanie porządku w kotłowni. Pomieszczenie nie powinno być wykorzystywane do przechowywania przedmiotów. Zastawienie kotła może utrudniać przepływ powietrza, niezbędnego w procesie spalania. Problemu z cyrkulacją powietrza najczęściej powodują wytwarzanie tlenku węgla oraz sadzy.
 
Wydajność systemu grzewczego w szklarni uzależniona jest od szeregu czynników, nie tylko od ogrzewanej powierzchni. Rutynowe działania w zakresie kontroli i konserwacji systemu grzewczego, pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów. Zmniejsza to również ryzyko wystąpienia nieprzewidzianej awarii systemu ogrzewania, która w środku sezonu grzewczego mogłaby spowodować znaczne straty.