Systemy nawadniania szklarni

Nawadnianie w szklarni

Dlaczego odpowiednie nawadnianie jest takie ważne?

Jakość upraw w szklarni jest ściśle związana z procesem nawadniania. Niezwykle istotna jest nie tylko częstotliwość podlewania, ale również ilość dostarczonej roślinom wody. Dlatego też, proces nawadniania powinien być dokładnie zaplanowany oraz monitorowany.
 
nawadnianie w szklarniObok zapewnienia odpowiedniego doświetlenia, nawadnianie roślin jest najważniejszym czynnikiem produkcji w szklarni.

Skutki niewystarczającego nawodnienia

Należy pamiętać, iż nawet niewielkie niedobry wody, powodują zahamowanie procesu fotosyntezy. Zatrzymane zatem zostają wszystkie elementy wzrostu - liści, owoców, kwiatów oraz łodyg.
 
Niekiedy (w zależności od rodzaju i etapu rozwoju rośliny), zahamowanie procesów wzrostu z wyniku niewystarczającego nawodnienia może mieć charakter długotrwały.

Skutki zbyt dużego nawodnienia

Skutki zbyt dużego nawodnienia mogą być równie szkodliwe dla roślin, jak w przypadku niewystarczającego nawodnienia.
 
Należy pamiętać. iż warunki glebowe sprzyjające wzrostowi roślin, charakteryzuje zarówno dostęp do wody jak i powietrza. Kiedy gleba jest nadmiernie nawodniona, w glebie występuje zbyt mało powietrza, co hamuje rozwój rośliny. Jeśli warunki te mają charakter trwały, następuje obumieranie korzeni, a w konsekwencji roślina nie jest w stanie wchłonąć odpowiedniej ilości wody i składników odżywczych.
 
Zbyt mokre środowisko korzeniowe sprzyja także rozwojowi chorób w korzeniach roślin.
 

Ogólne zasady nawadniania

Efektywne nawadnianie roślin następuje przy zachowaniu kilku podstawowych zasad.

Dobrze osuszone podłoże

Zapewnienie odpowiedniego osuszenia podłoża korzeniowego, pozwala dostarczyć odpowiednią ilość powietrza. Podlewanie osuszonego podłoża pozwala osiągnąć najlepszą strukturę tkanek rośliny.

Dokładne nawadnianie całej powierzchni podłoża

Niezwykle istotne jest aby za każdym razem nawodnione zostało całe podłoże rośliny. Równomierne dotarcie wody do wszystkich korzeni powoduje, iż rośliny są zdrowsze. Następują wówczas szybsze wzrosty.

Nawadnianie tuż przed wystąpieniem przesuszenia

Dostarczenie wody tuż przed wysuszeniem rośliny pozwala utrzymać odpowiednio napowietrzony  i zdrowo rozwijający się system korzeniowy.

Badanie wody - kiedy należy przeprowadzać

Skład chemiczny wody wykorzystywanej do nawadniania roślin w szklarni to istotny element. Dlatego też obowiązkowo powinno badać się każde, nowe źródło wody. Dodatkowo, przez pierwsze dwa lata wykorzystywania danego źródła wody, należy dokonywać jego sprawdzenia co najmniej dwa razy w roku.
 
Wodę najlepiej badać raz w okresie suchym i raz w mokrym.

Zawartość soli

Nadmiernie wysoki poziom soli w wodzie wykorzystywanej do podlewania, utrudnia roślinom pobieranie wody i niezbędnych składników odżywczych. W efekcie występować mogą problemy z nawodnieniem oraz osiąganiem prawidłowych wzrostów rośliny.

Zasadowość (alkaliczność) wody

Zasadowość jest miarą ilości węglanów i wodorowęglanów w wodzie. Stosowanie wody o zbyt dużej zasadowości, może powodować problemy w hodowli roślin.
 
Nadmierny poziom zasadowości wody, powoduje niedopuszczalny wzrost pH, co może prowadzić do niedoborów składników odżywczych.

Twardość wody w szklarni

Miarą twardości wody, określa się zawartość wapnia oraz magnezu. Woda wykorzystywana do podlewania roślin i warzyw szklarniowych, powinna charakteryzować się zrównoważonym poziomem twardości. Pozwoli to uniknąć niedoborów wapna i magnezu w roślinach.
 
Test twardości należy wykonać szczególnie, jeżeli woda charakteryzuje się zasadowym odczynem.

Systemy nawadniania szklarni

Zasadniczo, w uprawach szklarniowych, najczęściej stosowanych jest kilka metod nawadniania - ręczna, przy wykorzystaniu zraszaczy i mini zraszaczy oraz kropelkowa. Istnieją zamknięte i otwarte systemy nawadniania.
 
Warto dodać, iż w przypadku większych, profesjonalnych upraw szklarniowych, ręczne podlewanie praktycznie nie jest stosowane.

Nawadnianie kropelkowe

Nawadnianie kroplowe jest standardowym systemem otwartym, używanym podczas automatycznego podlewania roślin w szklarni. Woda dostarczana jest do rośliny za pomocą cienkiej rurki (występują różne grubości rurek nawadniających). W celu zrównoważenia ilości dostarczanej wody do każdej rośliny, stosowane są specjalne urządzenia wyrównujące ciśnienie. Dzięki temu, dobrze zaprojektowany system pozwala osiągnąć jednolitość nawadniania na poziomie nawet około 95%.

Systemy zraszaczy szklarniowych

Systemy zraszaczy w szklarni montowane są na roślinami. Odpowiednie rozłożenie dysz pozwala na całkowite, jednolite pokrycie wszystkich roślin.
 
Zraszacze (zamgławiacze), stosuje się najczęściej podczas uprawy bardziej wymagających roślin, które preferują mokre liście. Systemy zraszające, oprócz nawadniania roślin, pozwalają również na stworzenie odpowiedniego mikro klimatu wewnątrz szklarni.

Konserwacja systemów nawadniania

Każdy system nawadniania powinien być regularnie czyszczony i dezynfekowany. Czyszczenie odbywa się najczęściej poprzez ściągnięcie rur doprowadzających wodę, a następnie wprowadzenie do ich wnętrza odpowiednich środków czyszczących. Czyszczenie powinno obejmować również dysze. Długotrwałe zaniedbania w zakresie czyszczenia systemu nawadniania może doprowadzić do skażenia roślin.