kontrola szklarni

Dobra kontrola szklarni

Warunki panujące wewnątrz szklarni wymagają stałej kontroli. Zmiany temperatury powietrza mogą następować bardzo szybko i zależą od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni wpływ na warunki panujące w szklarni ma nie tylko temperatura i nasłonecznienie na zewnątrz, ale także kierunek i siła wiatru czy poziom wilgotności powietrza. Istotnym elementem jest również ilość i rodzaj sadzonek czy procedury nawadniania.

 

Odpowiednia kontrola tego dynamicznie zmieniającego się środowiska niekiedy bywa trudna i kosztowna.

Maksymalizuj zyski

Najważniejszym celem wszystkich, większych hodowli jest maksymalizacja zysku. Hodowcom zależy zatem aby na uzyskaniu najwyższych plonów przy możliwie niskim nakładzie kosztów (na jednostkę produkcji).
 
Inwestując w odpowiednie systemy nawadniania czy wentylacji, zapewniamy odpowiednie funkcjonowanie szklarni w określonych płaszczyznach. Zaawansowane systemy (i dobrze skonfigurowane) systemy kontroli pozwalają kontrolować ogół wszystkich zachodzących w szklarni procesów.
Zintegrowane systemy kontroli pozwalają osiągnąć uzyskać liczne korzyści.

Efektywność energetyczna

Lepsza koordynacja elementów wyposażenia szklarni oraz dokładniejsza kontrola, mogą zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem. Stopień oszczędności będzie oczywiście różny w zależności od rodzaju i wielkości plantacji.

Większa wydajność pracy

Zautomatyzowane systemy kontroli szklarniZautomatyzowane systemy kontroli zwiększają wydajność pracowników, umożliwiając im zajmowanie się bardziej wartościowymi zadaniami. Zwiększona wydajność w konsekwencji, zmniejsza presję związaną z koniecznością wykonania większej ilości pracy.

Lepsze możliwości zarządzania

Prawdopodobnie najważniejszą funkcją dobrych systemów kontroli są dodatkowe informacje dla hodowców, umożliwiające im podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zarządzania procesami w szklarni. W efekcie hodowcy mogą poświęcić więcej czasu na zarządzanie procesami niż na  faktyczne ich wykonywanie.

Mniejsze zużycie wody i nawozu

kontrola nawadniania szklarniDzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów kontroli, proces nawadniania może przebiegać bardziej precyzyjnie i oszczędnie. W niektórych przypadkach, w drożenie zaawansowanego systemu kontroli pozwala zredukować zużycie wody nawet o 50%.
 
Stałe monitorowanie i kontrola zapewniają wyższą dokładność, która w połączeniu z wydajnym zużyciem wody może znacznie zmniejszyć ilość stosowanych nawozów (poprawiając ich skuteczność).

Ograniczenie konieczności wykorzystania środków chemicznych

Lepsze zarządzanie wilgotnością, nawadnianiem i temperaturą pomaga również zmniejszyć występowanie chorób roślin. Dzięki temu zmniejszona zostaje konieczność stosowania fungicydów i innych chemikaliów zapobiegającym występowaniu chorób.

Mniej pestycydów

plony pomidorów w szklarniSzklarnie z lepszą kontrolą warunków i precyzyjnym nawadnianiem wytwarzają zdrowsze rośliny. Zdrowsze rośliny są mniej podatne na choroby i działanie owadów. W konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia populacji owadów i zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów.

Zdrowsze i bardziej jednolite rośliny

Mniejsza podatność na występowanie chorób, a także większa efektywność procesów nawadniania i nawożenia, powodują iż w rezultacie osiągane plony są zdrowsze i bardziej jednolite.
 
Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie zysków ze sprzedaży (mniej odpadów).

Mniejsze zużycie sprzętu

Zbyt częste i długie cykle pracy maszyn i wyposażenia powoduję większe zużycie. Precyzyjna kontrola środowiska wewnątrz szklarni pozwala precyzyjniej zarządzać pracą sprzętu, wydłużając jego żywotność.