Uprawa szklarniowa brokułów

Uprawa szklarniowa brokułów

Spożycie brokułów w Polsce nieustannie wzrasta, na co wpływ ma coraz większe zainteresowanie dietą roślinną. W odpowiedzi na coraz większe spożycie, wzrasta produkcja tego warzywa - również w warunkach szklarniowych. 


Spis treści
- Czas produkcji
- Wymagania klimatyczne
- Gleba
- Zapotrzebowanie na wodę i nawożenie
- Ochrona roślin
- Brokuły w szklarni

Czas produkcji

Brokuły w warunkach szklarniowych sadzi się wczesną wiosną (w okresie od marca do kwietnia) lub latem (w okresie od maja do lipca). W przypadku wczesnego, wiosennego nasadzania okres produkcji wynosi około 40 dni, podczas gdy w przypadku późniejszego nasadzania — około 35 dni. Zważywszy na krótki okres wegetacyjny, który wynosi od 50 do 90 dni, uprawia się je jako przedplon lub poplon.

Wymagania klimatyczne

Wskazana temperatura dla prawidłowego wzrostu brokuła wynosi od 15 do 20 °C. Sugerowana temperatura rozwoju róży wynosi z kolei 16 °C. Brokuły powinny być nasłoneczniane przez minimum 6 godzin dziennie. W warunkach szklarniowych zapewnienie roślinom komfortu termicznego oraz odpowiedniego nasłonecznienia, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu generowanych kosztów jest możliwe dzięki zastosowaniu kurtyn szklarniowych, systemu zasłon termoizolacyjnych, czy systemów cieniowania szklarni.

Gleby

brokuł w szklarni
Dla uprawy brokułów sugeruje się wybór ziem średniej ciężkości lub lekkich. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak ich odpowiednie nawadnianie. Powinny być one przy tym żyzne i bogate w próchnicę. Najlepsze warunki dla rozwoju brokuła zapewnią gleby takie jak czarnoziemy, gleby torfowe oraz gleby gliniasto-piaszczyste.
 
Właściwy odczyn gleb różni się w zależności od ich rodzaju. Dla gleb lekkich wynosi on od 6,0 do 6,5 pH; dla gleb zwięzłych od 6,0 do 7,5 pH; dla gleb torfowych — od 5,5 do 6,0 pH. Warto podkreślić, iż w przypadku produkcji szklarniowej nie należy używać organicznej ściółki, gdyż wiąże się to z ryzykiem rozwoju w niej grzybów.
 
Brokuły można sadzić po wszystkich gatunkach z wyłączeniem tych kapustnych, gdyż zagrożenie dla nich stanowią te same szkodniki. Przerwa w uprawie powinna w tym przypadku wynosić 4 lata.
 
Rośliny należy sadzić w odstępach wynoszących około 45 cm od siebie. W razie uprawy w rzędach powinny być one rozmieszczone co 60 cm, co pozwala uzyskać wystarczającą ilość miejsca na wygodne poruszanie się wzdłuż upraw. W rzędzie możliwe jest rozmieszczenie roślin obok siebie, dzięki czemu wykorzysta się maksymalnie dostępną przestrzeń. Nasiona należy umieścić na głębokości ok. 1 cm. 

Zapotrzebowanie na wodę i nawożenie

Brokuł podlewanieBrokuł wykazuje znaczące zapotrzebowanie na wodę, w szczególności we wstępnej fazie rozwoju oraz w trakcie przyrostu kwiatostanów. Wynosi ono od 2,5 do prawie 4 cm wody tygodniowo. Nawożenie gleby powinno mieć na uwadze indywidualne właściwości stosowanej gleby, które sprawdzić można, dzięki uprzednio przeprowadzonym badaniom. Nawożąc ją, należy przy tym mieć na uwadze dopuszczalną zawartość w niej poszczególnych pierwiastków.
 
Jest ona następująca:
  • dla wapnia — od 1000 do 1500 mg/ litr
  • dla potasu — od 175 do 220 mg/ litr
  • dla azotu — od 100 do 200 mg/ litr
  • dla fosforu — od 50 do 70 mg/ litr
  • dla magnezu — od 30 do 120 mg/ litr

Ochrona roślin

Nie można zapominać również o odpowiedniej ochronie brokuła. W szczególności należy zaopatrzyć się w środki chroniące rośliny przed chorobami takimi jak czerń krzyżowych, szara pleśń oraz mączniak rzekomy.
 
Nieodzowna jest również skuteczna ochrona przed szkodnikami. Zagrożenie dla brokuła stanowią m.in. tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik, wciornastki, rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka i ślimaki. Herbicydy dedykowane dla uprawy brokuła to m.in. Avans Premium 360 SL, AS 500 SC, Glifocyd 360 SL, Glifosfat Classic 360 SL +adiuwant, Roundup 360 SL+, Roundup Max 680 SG.
 
Szkodniki można również odstraszać, stosując naturalne metody. Jest to m.in. uprawa ziół, takich jak mięta, rozmaryn, szałwia i tymianek. Ponadto, pochodzące z nich substancje wpływają pozytywnie na smak brokułów i podnoszą ich odporność.
 
Dla prawidłowego wzrostu brokułów należy zadbać, aby nie rosły one w bezpośrednim sąsiedztwie roślin takich jak czosnek, marchew, rukola, rzodkiew, rzodkiewka, truskawka, pomidor czy rzepa.

Brokuły w szklarni 

Ze względu na panujące trendy uprawa brokułów może być bardzo rentowna, a ta prowadzona na własne potrzeby może wywierać znamienny wpływ na zdrowie własne i domowników.
 
Aby była ona skuteczna, konieczne jest zadbanie o odpowiednie warunki dla wzrostu i rozwoju rośliny w postaci zapewnienia sprzyjającej temperatury i nasłonecznienia.
 
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu systemów zasłon termoizolacyjnych, kurtyn szklarniowych oraz systemów cieniowania szklarni, które nie tylko ułatwią zapewnienie komfortowych warunków dla roślin, ale też umożliwią zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania szklarni. Nieodzowny jest też adekwatny dobór gleby wraz z jej nawożeniem i nawadnianiem. Nie można również zapomnieć o środkach ochrony roślin.