Pokrycie poliwęglanowe

Czyszczenie poliwęglanu

Mimo dużej wytrzymałości, poliwęglan jest materiałem stosunkowo kruchym oraz podatnym na zanieczyszczenia. Umiejętne obchodzenie się z tym tworzywem chroni przed jego ewentualnymi uszkodzeniami, a tym samym znacząco przedłuża okres żywotności.

Wyroby poliwęglanowe wymagają przede wszystkim odpowiedniej konserwacji, którą przeprowadzać należy z wykorzystaniem odpowiednich środków czyszczących oraz nieinwazyjnych metod.

Czym jest poliwęglan?

pokrycie polwiękanowe dla szklarniPoliwęglan jest tworzywem sztucznym, które powstaje z polimerów formowanych na drodze wstrzykiwania i wytłaczania na gorąco. Materiał ten wyróżnia wysoka termoplastyczność, pozwalająca na uzyskiwanie z niego wyrobów o wielu różnych kształtach i wymiarach. Właściwością decydującą o głównych zastosowaniach poliwęglanu jest jego przezroczystość, dzięki której z powodzeniem zastępuje szkło.

Właściwości i zastosowanie poliwęglanu

Poliwęglan posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne, do których zalicza się wysoka wytrzymałość, twardość i odporność na ściskanie. Poliwęglan stosowany jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest użycie przezroczystego tworzywa o odpowiednio dobrych parametrach użytkowych.
 
Materiał ten najczęściej wykorzystywany jest do tworzenia warstw wzmacniających szyby, ponieważ znacząco zwiększa ich wytrzymałość. Nie przypadkiem płyty poliwęglanowe bardzo powszechnie wykorzystywane są w formie pokrycia szklarni.

Poliwęglan jako materiał pokryciowy szklarni

Właściwości poliwęglanu optymalnie spełniają zapotrzebowanie roślin na światło i ciepło, zapewniając hodowcom pożądany wzrost uprawianych kwiatów, warzyw czy owoców. Największą zaletą tego tworzywa jako materiału pokryciowego szklarni jest jego izolacyjność termiczna, która ma znaczenie ze względu na zróżnicowanie klimatyczne regionów.
 
Właściwość ta pozwala na zwiększenie plonu i okresu wegetacji wielu różnych gatunków roślin. w tym także odmian egzotycznych. Potencjał wzrostu całej uprawy szklarniowej poprawia również bardzo dobre rozpraszanie światła, które zapewnia florze równomierne doświetlenie. W tego typu obiektach najczęściej stosuje się pokrycie podwójne, obejmujące dwie warstwy poliwęglanu. Aby dodatkowo zwiększyć zatrzymywanie ciepła wewnątrz konstrukcji, pomiędzy arkuszami zachowywany jest pewien odstęp.

Porównanie poliwęglanu i szkła

Poliwęglan wykazuje około 250 razy większą odporność na pęknięcia i stłuczenia niż szkło, a przy tym pozostaje tworzywem mniej kosztownym na etapie inwestycji oraz eksploatacji. Materiał ten lepiej zatrzymuje ciepło wewnątrz, dzięki czemu utrzymuje się w szklarni przez dłuższy okres czasu.
 
Arkusze poliwęglanowe zapewniają przy tym bardziej optymalne rozproszenie światła, równomiernie dostarczając je roślinom. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość zastosowania specjalnej powłoki ochronnej. Skutecznie zabezpiecza ona plony przed promieniami UV, a tym samym minimalizuje ryzyko urazów oraz chorób prowadzących do strat finansowych. Arkusze poliwęglanowe da się też łatwiej wymienić od szklanych, co ma znaczenie w przypadku rozbudowy lub modernizacji szklarni.
 
Materiał ten pozostaje jednocześnie znacznie wytrzymalszym zabezpieczeniem, przy czym wykazuje mniejszą od szkła odporność na zarysowania.

Czyszczenie poliwęglanu

Poliwęglan na szklarni zimąPoliwęglan jest materiałem dość specyficznym, dlatego wykonane z niego pokrycie wymaga nieco innych zabiegów konserwacyjnych niż szkło czy folia. Nawet stosunkowo niewielka warstwa zabrudzeń zgromadzonych na arkuszach blokuje dostęp promieni słonecznych do wnętrza szklarni, co ogranicza roślinom dostęp do naturalnego światła. Stopień doświetlenia ma kluczowy wpływ na tempo wzrostu plonów, dlatego zanieczyszczenia mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia opłacalności uprawy.
 
Czyszczenie poliwęglanu nie jest skomplikowanym procesem, jednak wymaga zastosowania się do kilku zaleceń. Niektóre konstrukcje wykorzystujące ten materiał wystawione są na działanie deszczu, dzięki czemu ulegają samoczyszczeniu. Dotyczy to np. szklarni z płytami w kształcie łuku, bądź też montowanymi skośnie z dużym spadem.
 
Czyszczenie poliwęglanu zapewnia jednak lepszą jasność wewnątrz konstrukcji oraz większą przezierność, dlatego warto regularnie je przeprowadzać. Tworzywo można myć nawet zwykłą wodą z dodatkiem delikatnych środków myjących, wykorzystując do przecierania miękkie gąbki i ścierki. W przypadku większych powierzchni lepiej zastosować myjką ciśnieniową lub parową. Do czyszczenia arkuszy warto też wykorzystać środki specjalistyczne, jak np. Top Cleaner, Eco Forte czy Flusol Forte.
 
Należy natomiast unikać preparatów silnie alkalicznych i rozpuszczalników - w tym produktów na bazie alkoholu, acetonu, amoniaku czy benzenu, które szkodliwie wpływają na warstwę poliwęglanu. Nie jest też zalecane przecieranie na sucho, stosowanie materiałów ściernych czy używanie ostrych przedmiotów. Z uwagi na podatność poliwęglanu na zarysowania, wszystkie prace konserwacyjne powinno się przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Regularne czyszczenie pokrycia poliwęglanowego, a jakość upraw

Regularne czyszczenie arkuszy poliwęglanowych jest kluczowe dla utrzymania szklarni w czystości, która ma znaczący wpływ dla produktywności obiektu. Obecność zabrudzeń ogranicza doświetlanie roślin, a tym samym podnosi ryzyko występowania schorzeń plonów oraz rozwoju szkodników.
 
Szczególnym zagrożeniem pochodzenia organicznego są owady, które mogą gnieździć się w roślinach oraz na samej powierzchni poliwęglanu. Systematyczne, dokładne oczyszczanie arkuszy chroni również przed tworzeniem się pleśni i glonów. Sposobem na ograniczenie zabrudzeń pokrycia od strony wewnętrznej może być zmniejszenie poziomu wilgotności, która najbardziej sprzyja rozwojowi mikroorganizmów.
 
W tym celu zaleca się instalację urządzeń grzewczych, a także dokładne monitorowanie ich stanu i sprawności. Dotyczy to zwłaszcza systemu ogrzewania gazowego. Źródłem brudu od strony zewnętrznej mogą być natomiast farby i oleje. W takim przypadku zalecane jest usunięcie ich przy pomocy miękkiej ścierki nasączoną eterem naftowym, heksanem lub heptanem. Na koniec poliwęglan wystarczy przemyć wodą z delikatnym środkiem myjącym.