Bezpieczeństwo w szklarni

Jak zadbać o bezpieczeństwo w szklarni?

Przemysł szklarniowy w dzisiejszych czasach ma znaczny wpływ na inne sektory gospodarki. W celu zapewnienia uprawie największej możliwej produktywności konieczne jest dopilnowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa. W przypadku szklarni komercyjnej pozwala to zadbać o zdrowie personelu, a także wyeliminować ryzyko kosztów, związanych na przykład z remontem budowli.

Jakie zagrożenia mogą wystąpić w szklarni?

Szklarnie budynkiWbrew pozorom, szklarnie są rodzajem budynków o stosunkowo wysokim czynniku ryzyka. Wynika to przede wszystkim z obecności dużej ilości elektroniki, stosowania specjalistycznego sprzętu oraz operowania środkami chemicznymi.
 
Pierwszym, a zarazem największym zagrożeniem, które należy wziąć pod uwagę w przypadku szklarni, jest ryzyko wystąpienia pożaru. W każdej szklarni bowiem używa się wody do podlewania roślin, co w połączeniu z dużą ilością sprzętów elektronicznych w specjalistycznej budowli stwarza między innymi ryzyko wystąpienia zwarć. Jeśli iskry powstałe w wyniku takiego zdarzenia trafią na łatwopalny materiał, cała uprawa może w bardzo krótkim czasie spłonąć.
 
Korzystanie ze specjalistycznego sprzętu ma z kolei znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo personelu. Wiele z tych urządzeń posiada bowiem ostre elementy o przeznaczeniu tnącym, co może skutkować odniesieniem poważnych ran, jeśli nie zostaną dopilnowane najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 
W szklarniach komercyjnych stosowane i przechowywane są również różnego rodzaju środki chemiczne. Stwarza to zagrożenie w dwóch obszarach - pracowników i środowiska. Jeśli personel nie będzie odpowiednio zabezpieczony, podczas kontaktu z chemikaliami może dojść między innymi do oparzeń, uszkodzeń skóry i płuc. Środowisko naturalne z kolei jest zagrożone, jeśli w wyniku niedopatrzenia lub nieprawidłowego przechowywania środków chemicznych dojdzie do ich uwolnienia.

Bezpieczeństwo w szklarni - o czym warto pamiętać?

Producenci opierający swoją działalność na profesjonalnych uprawach szklarniowych są zobowiązani do bezwzględnego dopilnowania wszelkich standardów bezpieczeństwa. Dotyczy to w równym stopniu personelu, środowiska naturalnego jak i samej uprawy. Koniecznością jest zatem przestrzeganie najważniejszych przepisów BHP w obrębie szklarni.
 
Gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa uprawy szklarniowej i pracowników jest zapewnienie odpowiednich szkoleń, konserwacji sprzętu oraz wyposażenia, a także wyczulenie personelu na zagrożenia, jakie pojawiają się w szklarni. Jeśli chodzi o precyzyjnie określone standardy - dotyczą one konstrukcji i wyposażenia budowli, a także samych pracowników.

Przygotowanie, zabezpieczenie i przeszkolenie personelu

Dbając o bezpieczeństwo i komfort pracowników, producent może jednocześnie zwiększy cwydajność upraw. Konieczne jest jednak w tym wypadku zapewnienie personelowi odpowiednich warunków.
 
Podstawą pracy przy profesjonalnej uprawie szklarniowej jest używanie odpowiedniej odzieży BHP w stosunku do warunków i zagrożeń. Buty noszone przez pracowników muszą więc posiadać zakryte palce, wzmocnione czubki (w razie upuszczenia ciężkiego przedmiotu) oraz gumowe podeszwy, które będą stanowić zabezpieczenie przed elektrycznością pochodzącą z podłogi. Podczas pracy ze środkami chemicznymi lub specjalistycznymi narzędziami pracownicy powinni mieć również osłonięte oczy, uszy i drogi oddechowe (w przypadku kontaktu z chemikaliami).
 
Zanim pracownicy rozpoczną pracę ze specjalistycznymi urządzeniami i maszynami, jakich używa się w szklarni, należy zapewnić im odpowiednie szkolenie. Personel należy uczulić na kwestie związane z bezpieczeństwem - powinni zachować czujność podczas pracy, nie używać sprzętów elektrycznych gdy podłoga jest mokra i zwracać uwagę na to, czy podłoga jest śliska, aby uniknąć wywrócenia.
 
W zakresie zobowiązać producenta względem personelu leży również zagwarantowanie im odpowiedniego nawodnienia. Wewnątrz szklarni warunki bywają bowiem naprawdę skrajnie. Personel musi mieć możliwość częstego picia wody, a także noszenia jasnych ubrań i czapek - w celu ochrony przy dużym nasłonecznieniu szklarni. Na tyle, na ile to możliwe, należy również łączyć pracowników tak, aby pracowali w parach oraz kontrolować miejsca, w których przebywają. Umożliwi to szybką interwencję w przypadku na przykład zasłabnięcia lub innego zagrożenia.

Projekt i budowa szklarni z uwzględnieniem zasad BHP

Zagrożenia występujące w szklarniach przemysłowych należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku. Dotyczy to przede wszystkim ryzyka wystąpienia pożaru. Chcąc zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na całą szklarnię w przypadku takiej sytuacji, zaleca się konstruowanie przejść, chodników i ścianek działowych z niepalnych materiałów.
 
Warto również oddzielić od siebie pomieszczenia o innym przeznaczeniu - magazynowym, gospodarczym czy grzewczym. Zapobiegnie to nie tylko ograniczeniu strat w przypadku pożaru, ale również rozprzestrzenianiu się chemikaliów.
 
Ostatnią kwestią jest odpowiednie rozmieszczenie i zabezpieczenie okablowania, przełączników i rur grzewczych. Muszą się one znajdować w bezpiecznej odległości od oszklenia oraz tkanin osłonowych. Konieczne jest również umiejscowienie i osadzenie ich w sposób zgodny ze standardami BHP.

Co jeszcze można zrobić w celu poprawienia standardów bezpieczeństwa?

Poza środkami bezpieczeństwa dotyczącymi bezpośrednio personelu lub konstrukcji budynku istnieje możliwość podjęcia również innych działań. Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest przeprowadzanie rutynowych kontroli bezpieczeństwa, które pozwolą wychwycić pominięte dotąd zagrożenia. Warto również zadbać o odpowiednią organizację pracy i zapewnić czystość w szklarni. Wyczulić pracowników na to, aby przejścia nie były zastawiane. Stwarza to bowiem ryzyko potknięć, co podczas przenoszenia ciężkich lub ostrych przedmiotów może prowadzić do poważnej kontuzji.
 
Ważne jest także regularne kontrolowanie warunków pogodowych. W przypadku takich zjawisk jak grad, burza lub silny wiatr, warto przenieść pracowników do pomieszczenia o stabilniejszej i wytrzymalszej konstrukcji.

Bezpieczeństwo w szklarni - podsumowanie

Istnieje szereg zaleceń, których powinien przestrzegać każdy producent, chcący zadbać o bezpieczeństwo szklarni przemysłowej. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni - między innymi w dostosowaną do warunków odzież BHP. Bezwzględnie należy zapewnić im odpowiednie nawodnienie oraz uczulić w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
 
Zagrożenia w szklarni należy uwzględnić już na etapie tworzenia projektu. Jednym z najpoważniejszych jest ryzyko wystąpienia pożaru. Budowla i pracownicy muszą zostać więc odpowiednio zabezpieczeni przed działaniem ognia. Dodatkowo - producent lub osoba odpowiedzialna za personel, powinna dopilnować odpowiedniej organizacji pracy, zadbać o czystość, a także kontrolować na bieżąco warunki pogodowe.