Storczyk - uprawa

Storczyki - uprawa szklarniowa

Podczas uprawy storczyków w szklarni, niezbędne jest zachowanie kilku, ściśle określonych i skoordynowanych etapów, warunkujących wzrost roślin. Storczyki, w naturalnym środowisku wilgotnych lasów równikowych posiadają nieprzerwany dostęp do rozproszonego, naturalnego światła, codziennego nawadniania oraz wysokiej wilgotności powietrza. Aby zapewnić storczykom warunki rozwoju podobne, do występujących w ich naturalnym środowisku, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie szklarni.

Sadzenie storczyków - jak wygląda uprawa tych roślin?

Storczyki sadzone są w tackach plastikowych, w zagęszczeniu około 300 sztuk/m2. Rośliny rozwijają się przez okres około 8-9 miesięcy, a niezbędna dla ich rozwoju na początkowym etapie jest temperatura powietrza w granicach 26-28 ºC.
 
W początkowej fazie potrzebne będzie 2000 - 4000 luksów mocy świetlnej, natomiast po ośmiu tygodniach uprawy warto zwiększyć moc świecenia do 5000 luksów. Kwiaty potrzebują wilgotności w granicach 70 - 80%. Następnie storczyki przesadzane są do doniczek o średnicy 12 cm, zwiększana jest moc oświetleniowa do nawet 8000 luksów przez 12 godzin/dobę. Rośliny powinny wzrastać przez okres około 7 miesięcy, aż osiągną co najmniej 3 liście o długości 20 cm.
 
Kolejny etap rozwoju storczyków w szklarni wiąże się z obniżeniem temperatury powietrza oraz wzrostem mocy oświetleniowej do nawet 9000 luksów (przez około 6 tygodni). Przy temperaturze 19 - 21 ºC oraz mocy oświetleniowej do 12000 luksów następuje kwitnienie storczyków (potrzebny czas to 3 - 4 miesiące).

Hodowla storczyków w szklarni - na co zwrócić uwagę?

Storczyki w szklarniStorczyki na etapie hodowli szklarniowej są bardzo wymagające. Ich niska odporność na bakterie warunkuje konieczność dezynfekcji obuwia przy wejściu na teren upraw. Rośliny wymagają przepuszczającego powietrze, ściółkowego podłoża, które najczęściej stanowi mieszankę kory z mchem torfowym. Powinno być ono odporne na biodegradację.
 
Należy zapobiegać wyjałowieniu podłoża, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Storczyki w fazie wzrostu i kwitnienia wymagają przepuszczającego powietrze podłoża, które najlepiej uzyskuje się podczas zastosowania stołów z ażurowym dnem, zabezpieczonym siatką. Dostęp powietrza do korzeni oraz odpowiednie nawilżenie, jednak nie przelanie, gwarantuje odpowiedni wzrost roślin.
 
Phalaenopsis wymagają zapewnienia odpowiedniej temperatury, przy jednoczesnym rozproszonym nasłonecznieniu oraz wilgotności powietrza, przypominających naturalny klimat lasów równikowych. Podczas upraw szklarniowych, dla stworzenia najlepszych warunków wzrostu, stusuje suę systemy cieniowania szklarniowego, które zapobiegają sparzeniu liści roślin.
 
Równie istotnym elementem jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Zasłony termoizolacyjne stosowane są w sytuacji, kiedy występuje duża różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz szklarni. Kurtyny szklarniowe stanowią w tym przypadku element niezbędny dla osiągnięcia szybkiego tempa wzrostu.

Wymagania storczyków w zakresie jakości wody

Storczyki wymagają dostępu do miękkiej wody, podobnej do opadów zenitalnych, występujących codziennie w klimacie równikowym. Z tego względu szklarnia powinna być wyposażona w wodę o odpowiednich parametrach (mniej niż 4 stopnie twardości), niskim poziomie zakwaszenia.
 
Jeżeli hodowca nie ma dostępu do takiej wody, powinien zainwestować w system odwróconej osmozy lub ewentualnie używać deszczówki. Storczyki wymagają regularnego nawadniania, lecz nie przelewania, co najmniej raz w tygodniu powinny zostać poddane zroszeniu. Wzrastające naturalnie w klimacie tropikalnym rośliny wymagają nie tylko regularnego dostępu do wilgoci, ale nie można stosować zbyt częstego nawożenia.
 
Zapewnienie odpowiedniej jakości podłoża ściółkowego, nawadnianie oraz stosowanie lamp sodowych o odpowiedniej mocy pozwoli roślinom na naturalny wzrost.

Końcowa faza hodowli storczyków - rośliny trafiające do dystrybucji

Storczyk - dystrybucjaSzklarniowa uprawa storczyków jest procesem złożonym i wymagającym. Do niedawna głównym producentem tych roślin były firmy holenderskie i niemieckie. Jednak obecnie szklarniowa uprawa wielu odmian storczyków coraz bardziej rozwija się również w Polsce. 
 
Od momentu pojawienia się pąków kwiatowych do zakwitnienia, storczyki przechowywane są w temperaturze 19 - 21 ºC. Do sprzedaży gotowe są w ciągu 2 - 3 miesięcy od tego momentu. Storczyki, przygotowane do dystrybucji, dostępne są zazwyczaj w donicach o średnicy około 12 cm.