instalacja elektryczna w szklarni

Instalacja elektryczna w szklarni

Odpowiednie parametry instalacji elektrycznej w szklarni to jeden z fundamentalnych elementów wyposażenia. Prawidłowe tempo wzroestu, a co za tym idzie również rentowność prowadzonych upraw, wiążą się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pod kątem nawodnienia, wentylacji czy temperatury. Osiągnięcie ich bez wykorzystania systemów elektrycznych jest bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Jak instalacja elektryczna wpływa na przebieg upraw szklarniowych i na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru poszczególnych systemów?


Jakie znaczenie ma instalacja elektryczna dla szklarni?

Wszystkie gatunki roślin wymagają odpowiednich warunków, które umożliwią im rozwój. Szklarnie służą odseparowaniu ich na każdym etapie rozwojów od zewnętrznych czynników atmosferycznych. W takim środowisku konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej wentylacji, temperatury, wilgotności powietrza oraz nawodnienia. Możemy to osiągnąć poprzez stworzenie odpowiednich systemów hydraulicznych i termoregulacyjnych - jednak ich obsługa w przypadku działalności na dużą skalę wymaga bezpośredniej ingerencji człowieka na każdym etapie.

Nakład pracy i efektywność

Dla firm prowadzących duże uprawy oraz w przypaku dużych szklarni, ręczna obsłucha tych systemów bardzo komplikuje proces nadzoru. Wymaga dużego nakładu pracy i znacznej ilości czasu, niemalże uniemożliając uprawę na dużą skalę. Instalacje elektryczne pozwalają zautomatyzować ten proces, dzięki czemu konieczność ingerencji człowieka, na tej płaszczyźnie ograniczona jest do minimum.

Precyzyjna kontrola warunków

Kolejną kwestią jest precyzja utrzymania zakładanych warunków w szklarni. Człowiek, nawet posługując się dokładnymi urządzeniami pomiarowymi i posiadając obszerną wiedzę w zakresie upraw, nie jest w stanie dokonać odpowiedniej regulacji systemów nawadniających i wentylacyjnych, tak, aby zachowane warunki były idealne. Zautomatyzowane, elektroniczne systemy kontroli pozwalają lepiej kontrolować mikroklimat w szklarni, minimalizując tym samym ewentualne straty.

Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania projektu szklarni?

Rozpoczynając projektowanie systemu instalacji elektrycznych dla szklarni, należy bardzo szczegółowo przeanalizować rodzaj i zakres upraw, jaki będzie ona obejmować. Szacując skalę obciążeń elektrycznych oraz zakres maszyn i urządzeń jakie będą wykorzysywane, warto mieć na uwadze prawdopodobne zapotrzebowanie w przyszłości. Pozwoli to na wykonanie instalacji elektrycznej, która będzie w stanie znieść wystarczające obciążenie w szerokiej perspektywie czasowej.
 
Niestety,  w przypadku rozbudowy szklarni bardzo często pierwszym elementem, który ulega przeciążeniu i powoduje problemy jest właśnie instalacja elektryczna.

Instalacja jedno- i trójfazowa

na samym początku warto dobrze przemyśleć i podjąć decyzję odnośnie rodzaj instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna jedno-fazowa odpowiada na średnie zapotrzebowanie w przypadku małych i niektórych średniej wielkości szklarni. Przepisy określają, iż tego rodzaju system, musi ze względów bezpieczeństwa, składać się z trzech przewodów. Instalacja jedno-fazowa jest zasilana prądem o napięciu 230 V. Najczęściej wykorzystuje się ją w biurach, i budynkach mieszkalnych. Nadaje się do użycia w przypadku szklarni o podobnym zapotrzebowaniu na prąd.

Instalacja trójfazowa

Dużo większą mocą (230/400 V) charakteryzuje się instalacja trójfazowa. Wykorzystuje się ją w przestrzeniach, które wymagają dostępu do dużej mocy, aby umożliwić poprawne działanie wszystkich urządzeń. Stosuje się ją najczęściej w szklarniach o dużych rozmiarach, gdzie występuje spore obciążenie z uwagi na pracę systemów ogrzewania, wentylacji (wiatraki i wentylatory) oraz nawadniania.

Parametry i rodzaj instalacji

Specyfika systemu instalacji elektrycznej jest warunkowana przez wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest rozmiary szklarni - choć nie można tego traktować jako uniwersalną regułę. Zazwyczaj jednak większe obiekty wymagają większej mocy.

Bezpieczeństwo

Instalację elektryczną należy dostosować również przy uwzględnieniu warunków panujących na zewnątrz, jak i warunków i temperatur jakie muszą panować wewnątrz szklarni. Duże znaczenie mają takie czynniki jak:
  • wilgotność powietrza
  • ilość użycia nawozów (wewnątrz)
  • ilość stosowanych środków chemicznych
  • duże powierzchnie przewodzące prąd (np. mokre podłogi)
Dostosowując rodzaj przewodów i inne zabezpieczenia, powinno się zawsze brać pod uwagę sytuację zwiększonego zagrożenia. W miejscach, w których istnieje wysokie ryzyko dostania się wody, należy stosować przewody hermetyczne i zmniejszyć w nich napięcie, aby uniemożliwić uszkodzenie. Z kolei w obszarach, gdzie może się dostać niewielka ilość wody, należy zainstalować osprzęt bryzgoszczelny.
 
Ocenę czynników ryzyka i dostosowanie odpowiednich rozwiązań najlepiej oddać w ręce specjalisty. Niedostosowanie instalacji elektrycznej do rozmiaru i warunków koniecznych do spełnienia, może prowadzić nie tylko do problemów z prowadzeniem upraw, ale skrajnych przypadkach nawet konsekwencji prawnych, związanych z nieprzestrzeganiem odpowiednich norm. Choć w Polsce nie ma ściśle określonych wymagań prawnych, odnośnie instalacji elektrycznych dla szklarni, należy brać pod uwagę przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa oraz przepisów BHP.