Czyszczenie szklarni

Czyszczenie szklarni

Czyszczenie szklarni jest niezbędne w celu zapewnienia roślinom bezpiecznych warunków wzrostu. Pozwala zlikwidować szkodniki, które gnieżdżą się w matach, glebie i zakamarkach. Odpowiednie sprawdzenie mechanizmów i systemów pozwala uniknąć awarii oraz zapewnić roślinom optymalne warunki uprawy. Jak przeprowadzić prace porządkowe w szklarni i przygotować ją do sezonu?

Kontrola wizualna i usuwanie usterek

Przed rozpoczęciem gruntownego czyszczenia, należy dobrze obejrzeć szklarnię, aby dokładnie sprawdzić jej stan  i wykryć ewentualne uszkodzenia. W tym celu należy sprawdzić stan osłony i w razie potrzeby wymienić jej uszkodzone elementy. Jeżeli szklarnia zbudowana jest z konstrukcji stalowej, to trzeba dokładnie obejrzeć, czy nie  pojawiła się korozja - zwłaszcza przy spawach lub otworach.
 
Ewentualne miejsca korozji należy dokładnie oczyścić za pomocą papieru ściernego lub drucianą szczotką - ręcznie lub mechanicznie. Następnie należy zabezpieczyć je farbą antykorozyjną. W przypadku konstrukcji aluminiowych, nie ma potrzeby konserwowania, ponieważ nie ulegają korozji.
 
Dokonując oględzin, warto zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się zniekształcenia elementów szkieletu, np. skrzywienie rur, itp., które należy usunąć, aby nie osłabiać ich wytrzymałości.
 
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji warto przed sezonem letnim zakonserwować, ponieważ podczas uprawy roślin w szklarni panuje duże stężenie wilgoci, które niszczy drewno. W przypadku pęknięć należy wzmocnić lub całkowicie wymienić drewniany element. 
 
Po zimie dobrym rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie systemu nawadniania, aby uniknąć problemów w sezonie. W przypadku wystąpienia pęknięcia w wężu, należy wyciąć uszkodzoną część i w jego miejsce wstawić nową z użyciem specjalnych złączek.
 
Warto przedmuchać kompresorem system nawadniania, aby pozbyć się z niego zanieczyszczeń, które mogły pojawić się w zimie. Podczas prac porządkowych, warto sprawdzić stan kurtyn, począwszy od oględzin zewnętrznych, a skończywszy na działaniu mechanizmów.
 
Mechanizmy zębate i przekładnie należy nasmarować, a uszkodzone linki wymienić. Nawet niewielkie wady należy usunąć, ponieważ w sezonie rośliny mogą utrudniać przeprowadzenie ewentualnych napraw.
 
Uszkodzone tkaniny należy wymienić lub naprawić. Kluczową rolę w uprawach szklarnianych pełni wentylacja, która pozwala utrzymać optymalną temperaturę. W przypadku systemu automatycznie otwieranych okien z czujnikiem temperatury, trzeba sprawdzić stan mechanizmu.
 
Kontroli powinny zostać poddane również wentylatory - jeżeli wchodzą w skład układu wentylacji.  System wentylacji powinien mieć odpowiednią wydajność, dobraną odpowiednio do planowanych upraw, aby zapewniać roślinom odpowiedni poziom przewietrzenia.
 
Jeżeli okaże się, że wentylacja nie zapewni prawidłowego chłodzenia, to należy rozbudować ją o dodatkowe elementy, aby uniknąć strat w plantacji wskutek działania zbyt wysokiej temperatury. W okresie zimowym w nieużywanych szklarniach często zagnieżdżają się gryzonie, które mogą uszkodzić instalację elektryczną.
 
Żeby uniknąć awarii i niebezpieczeństwa związanego z porażeniem prądem, warto przeprowadzić kontrolę przewodów. Ważny jest również stan tkanin polipropylenowych, w przypadku dziur najlepiej jest wymienić je na nowe.

Porządki wewnętrzne

Przed rozpoczęciem oczyszczania szklarni warto zrobić porządki. To pozwoli dokładnie oczyścić lub zdezynfekować poszczególne elementy wyposażenia. W tym celu trzeba usunąć resztki roślin i chwastów, w których mogą bytować owady i szkodniki. Poza tym należy usunąć gryzonie, które mogą spowodować wiele szkód.
 
Często zagnieżdżają się pod matami kokosowymi, które należy zerwać i zastąpić nowymi. Warto zakładać nowe maty, ponieważ w starych mogły rozwinąć się grzyby, bakterie lub szkodniki, które niszczące plantację. Po usunięciu ze szklarni możliwie jak największej ilości elementów można przystąpić do mycia wnętrza i na zewnątrz.
 
Polecamy środek Topclaner, który można stosować na zewnątrz, jak i wewnątrz szklarni. W przypadku tuneli foliowych dobrym rozwiązaniem jest Flusol-forte. Doskonale usuwa zanieczyszczenia na folii oraz nie wchodzi w interakcje z tym materiałem. Z powodzeniem można go używać również do mycia pokrycia szklanego.
 
Warto również zapoznać się z środkiem Eco-forte, który jako jeden z niewielu na rynku środków, nie bazuje na fluorkach, dzięki czemu jest bezpieczny dla roślin.
 
 
Podczas czyszczenia szklarni warto skupić się na usuwaniu ślimaków, które wyrządzają wiele szkód. Można to zrobić za pomocą specjalnych środków, które szybko niszczą szkodniki.
 
Inną plagą, z którą zmagają się właściciele plantacji są mszyce oraz wciornastki, których samice składają jaja w liściach roślin, przez co dochodzi do ich uszkodzenia. Równie szkodliwe dla roślin są pająki, które w zimie bytują w gruncie lub zakamarkach szklarni. Wiosną samice znoszą jaja na spodach liści sadzonek, przez co rośliny zaczynają chorować, a zyski z plantacji obniżają się.
 
Dlatego ważna jest wymiana mat kokosowych, a w niektórych przypadkach gruntu.

Dezynfekcja szklarni

Po przeprowadzeniu oględzin, prac remontowych, konserwacyjnych i  porządkowych ostatnim etapem jest dezynfekcja szklarni. W przypadku używania wielosezonowych mat ściółkujących, należy dokładnie umyć podłogę detergentem i środkiem dezynfekującym. Prace dezynfekcyjne należy przeprowadzać w specjalnym kombinezonie oraz zacząć od najdalej położonych miejsc i przemieszczać się do wejścia.
 
Dezynfekcji należy poddać również pozostałe elementy wyposażenia szklarni. To zapobiegnie infekcjom roślin.

Środki do dezynfekcji powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju plantacji, aby nie spowodować uszkodzenia sadzonek.

Czyszczenie szklarni pozwala zlikwidować szkodniki, które potrafią przetrwać zimę i wiosną zaczynają się rozmnażać.
 
W wyniku tego powodują wiele szkód, ponieważ uszkadzają rośliny. Warto również dokonać prac konserwacyjnych, a w razie potrzeby remontowych. Pozwoli to uniknąć awarii w sezonie, w najmniej oczekiwanym momencie. Zastosowanie odpowiednich środków umożliwia likwidację bakterii i grzybów, które również niszczą plantację.