zima

Przygotowanie szklarni na sezon zimowy

Profesjonalna szklarnia, aby prosperowała, wymaga odpowiedniej konserwacji. Szczególnie istotne jest w tym zakresie jej przygotowanie do zimy. Polska zima zaś wiąże się nierozerwalnie z niskimi temperaturami i opadami śniegu, stanowiąc realne zagrożenie dla upraw szklarniowych. Przygotowanie szklarni nie powinno być więc dokonywane na ostatnią chwilę.

Ewentualnie występujące nieprawidłowości nie pozostaną bowiem bez skutku dla zdrowia i rozwoju upraw. Dlatego też warto z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o skuteczne zabezpieczenie, wyposażenie i doświetlenie szklarni.

Oczyszczenie i kontrola

Przygotowanie szklarni do zimy powinno zacząć się od jej oczyszczenia, dzięki któremu możliwe będzie pozbycie się pozostałości organicznych i brudu, a także roślin, których specyfika nie pozwala na wzrost w okresie jesienno- zimowym, czyniąc tym samym miejsce dla innych gatunków. W pełnym sezonie trudno o znalezienie czasu na porządki, dlatego też warto zdecydować się na nie przed otwarciem następnego.
 
Odpowiednio oczyszczona szklarnia umożliwi nie tylko walkę z chorobami i szkodnikami, ale zapewni też dostęp większej ilości światła słonecznego do jej wnętrza, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy jest go tak mało.
 
Zbyt późne podjęcie się porządków może skutkować zamarzaniem wody, a nadto- w przypadku opadów śniegu, jego osadzaniem się na powierzchni materiału pokryciowego.
 
Spowoduje to niepożądane obciążenie całej konstrukcji, mogące skutkować uszkodzeniami i wychłodzeniem roślin. Warto w tym miejscu podkreślić, że oczyszczenia wymaga nie tylko sama konstrukcja i pokrycie szklarni, ale też jej podłoga i całe wyposażenie. Koniecznością jest oczyszczenie także samej gleby, której wierzchnią warstwę należy usunąć, pozostałą zaś część- przekopać. Umożliwi to jej napowietrzenie i poprawi jej przepuszczalność.
Tak przygotowane podłoże warto uzupełnić o nawóz i okryć.
 
Samo powierzchowne oczyszczenie nie jest jednak zabiegiem wystarczającym. Szklarnia wymaga swojej dogłębnej dezynfekcji. Zabieg ten powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku, po upływie okresu wegetacji. Dezynfekcja szklarni powinna być przeprowadzona przy użyciu odpowiednich środków, takich jak Intra Hydrocare.

Komfort termiczny 

Równie istotnym jak czyszczenie i dezynfekcja jest etap dokonania kontroli jej stanu. Upływ czasu oraz ekspozycja na czynniki takie jak wiatr, wilgotność czy temperatura, skutkować mogą jej dekompletacją lub utratą szczelności. Szklarnia traci w ten sposób ciepło, generując tym samym większe koszty, związane z jej ogrzewaniem (szczególnie w okresie zimowym).
Zapewnienie optymalnej dla bezpieczeństwa roślin temperatury możliwe jest również dzięki instalacji izolacji. Może ją stanowić np. folia, ziemia lub słoma. Dzięki tak prostym rozwiązaniom możliwe jest zaoszczędzenie kolejnych wydatków.
Innym rozwiązaniem, przeznaczonym przede wszystkim dla szklarni profesjonalnych, są kurtyny szklarniowe. Jedną z funkcji kurtyn szklarniowych jest zapewnienie cienia w szklarni w okresie letnim. Znajdują one jednak również zastosowanie zimą, umożliwiając utrzymanie w szklarni odpowiedniej temperatury i minimalizując straty energii.
 
W tym okresie zazwyczaj są one całkowicie zasłaniane w nocy i otwierane w ciągu dnia, aby efektywnie wykorzystać, występujące w tak nieznacznej wówczas ilości, promienie słoneczne. Większą skuteczność w zakresie izolacji można uzyskać, dzięki zastosowaniu podwójnego systemu kurtyn szklarniowych. Wiąże się to z większymi kosztami wstępnymi, które jednak zwrócą się w postaci niższych kosztów ogrzewania. Oszczędność energii w szklarnie gdzie zastosowano podwójny system kurtyn sięga zazwyczaj od 20% do nawet 60%.
 
Dostępnych jest wiele rodzajów kurtyn szklarniowych. Różnią się one w zakresie energooszczędności, zakresu cieniowania, jak i wykorzystanego do ich wytworzenia materiału, co umożliwia ich odpowiedni dobór według własnych potrzeb.

Oświetlenie

Zima w Polsce charakteryzuje się występowaniem bardzo krótkich dni, a zatemn mniejszą ilością światła słonecznego. Z tego też powodu tak istotne jest efektywne doświetlenie szklarni. Aby uzyskać ten efekt, konieczne jest każdorazowe dostosowanie go do występujących czynników, takich jak rodzaj upraw i sprzyjająca jej temperatura.
 
Dobrze dobrane wyposażenie zagwarantuje bezpieczeństwo upraw, będąc jednocześnie wydajnym. Ta ostatnia cecha jest szczególnie pożądana zimą, kiedy to koszty związane z oświetleniem (a także ogrzewaniem) są znacznie zwiększone.
 
Przygotowanie szklarni do okresu zimowego jest procesem i warto przeznaczyć na jego realizację odpowiednią ilość czasu. Nadto dostępne obecnie profesjonalne wyposażenie, może znacznie ułatwić to zadanie, jednocześnie umożliwiając optymalizację ponoszonych kosztów. Warto więc zdać się na fachowe rozwiązania, zyskując pewność bezpieczeństwa swoich upraw i zwrotu inwestycji.