Przędziorek

Przędziorek w szklarni

Przędziorki to małe, często prawie niewidoczne gołym okiem czerwone lub żółte pajęczaki. Te niewielkich rozmiarów szkodniki, potrafią zaatakować całą uprawę szklarniową, gdzie na małej powierzchni znajduję się duże zagęszczenie roślin. Wystarczy, że szkodnik pojawi się na jednej roślinie, aby w krótkim czasie przenieść się i żerować na wszystkich pozostałych.


Przędziorki zwane także roztoczami są jednym z najgorszych szkodników atakujących uprawy szklarniowe. Rozwijają się niezwykle szybko, a ich obecność możemy zaobserwować na wielu gatunkach i rodzajach roślin. Przędziorki rozwijają się zazwyczaj w górnych częściach rośliny. Jest tak ponieważ w większości przypadków, rośliny w tym miejscu posiadają nieco delikatniejszą strukturę. W niedługim czasie po wylęgu, zajmują one całą roślinę, powodując ogromne szkody. Żywią się materiałem roślinnym poprzez przekuwanie tkanki i usuwanie płynów roślinnych.

Przędziorek - warunki rozwoju

Istnieje wiele odmian przędziorka. Niestety niektóre z nich, bardzo dobrze rozwijają się w suchym i ciepłym klimacie szklarni. Dodatkowo pajęczaki te żerują niemalże na każdego rodzaju roślinach, stanowiąc poważne zagrożenie dla upraw wszlekiego rodzaju upraw szklarniowych. Co istotne przędziorek szklarniowiec może rozwijać się w ciągu całego roku! Regulara obserwacja roślin jest zatem bardzo istotna. Tylko odpowiednie i szybkie działanie, przy wykryciu pierwszych oznak szkodnika, pozwoli na uniknięcie wielu szkód i strat.

Jak rozpoznać, że roślina została zaatakowana przez przędziorki?

Przędziorek stanowi spory problem w szklarni. Jak wygląda? Roztocza są stosunkowo małe i rozwijają się w większość przypadków na spodniej części liści, wewnątrz pąków lub głęboko w kwiatach. Niestety utrudnia to ich wczesne wykrycie i podjcie pierwszych kroków. Oznakami występowania przędziorka są ciemne cętki pojawiające się na górnej powierzchni liścia. Bardziej rozwinięte roztocza, wytwarzają widoczne pasy, które w niedługim czasie mogą całkowicie przykryć liście i kwiaty. Innym objawem występowania tego szkodnika jest również pokrywająca roślinę pajęczyna.

Etapy rozwoju przędziorka

Wszystkie etapy rozwojowe tego inwazyjnego pajęczaka zachodzą bezpośrendnio na roślinie. Samica przędziorka może złożyć od 100 do nawet 200 jaj. Larwy wylęgają się od trzech do pięciu dni. Cykl rozwojowy przędziorka od jaja do dorosłego osobnika to zaledwie 7 - 14 dni. Na szybkość rozwoju przędziorka istotnie wpływa temperatura otoczenia. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż wykrycie przędziorka we wczesnym etapie rozwoju, daje znacznie większe szanse na jego całkowite wteliminowanie.

Przędziorek - jak zwalczać?

Jeśli zaobserwujemy, na naszych roślinach niepokojące objawy, należy jak najprędzej wprowadzić działanie mające na celu pozbycie się szkodnika. Roztocza mogą być niwelowane w uprawach szklarniowych chemicznie albo biologicznie.
 
Sposób chemiczny zazwyczaj wprowadzany jest w drugiej kolejności, zazwyczaj latem oraz jesienią. Zalecanym środkiem jest akarycydy Kanemite 150 SC, który blokuje oddychania przędziorków. Pamiętajmy, że decydując się na środki chemiczne, musimy zwrócić szczególną uwagę na tak zwane progi ekonomicznej szkodliwości. Dodatkowo należy przestrzegać restrykcyjnie zasad i środków ostrożności zawartych na opakowaniu środka, po jaki sięgniemy. Akarycydy stosujemy jedynie w miejscach, w których możemy zaobserwować przędziorka. Pajęczak ten jest zwykle odporny na pestycydy, a niektóre jego odmiany są również wytrzymałe na działanie środków chemicznych.
 
Sposób biologiczny polega na wprowadzeniu do szklarni naturalnych wrogów pajęczaka, na przykład dobroczynka szklarniowego (Phytoseiulus persimilis). Wprowadzenie tego pożytecznego organizmu powinno odbyć się w miejscu wzmożonego żerowania przędziorka, ponieważ dobroczynek musi posiadać stały dostęp do pokarmu W przeciwnym razie dochodzi do jego wymierania. Ochrona biologiczna warzyw sprawia, że przędziorki nie nabywają odporności, na stosowane w celu usunięcia ich środki chemiczne. Dobroczynek szklarniowy żywi się przędziorkiem na każdym stadium rozwoju, skutecznie usuwając całe populacje.
 
Metodę biologiczną zaleca się wprowadzić zwłaszcza wiosną. Zastosowana latem czy jesienią sprawia, że chemiczne środki ochrony roślin będą dłużej działały. Przy prawidłowym stosowaniu i we właściwych okolicznościach zwalczanie metodą biologiczną może być równie skuteczne, jak metoda chemiczna.
 
Przędziorki są szkodnikami trudnymi do zwalczenia. Pamiętajmy o codziennej obserwacji roślin, która pozwoli nam na dostrzeżenie pajęczaka jak najszybciej. Zwłaszcza w warunkach szklarnianych należy zachować szczególną czujność, gdyż są to warunki bardzo sprzyjające rozwojowi tego szkodnika. Biologiczna walka z roztoczem, zastosowana w początkowej fazie przynosi bardzo dobre efekty.