Lokalizacja dla szklarni

Jak wybrać lokalizację dla profesjonalnej szklarni?

Nie wszystkie profesjonalne szklarnie działają w taki sam sposób i mają takie same cele. Niektórzy z przedsiębiorców postrzegają prowadzoną szklarnię jako swojego rodzaju fabrykę, ukierunkowaną na osiągnięcie maksymalnej skali produkcji, z której odbierane „wyprodukowane” rośliny.
 
Na rynku istnieją również hodowcy, prowadzący bardziej „niszowe” szklarnie, o znacznie mniejszej skali działania, dla których istotne jest wsparcie lokalnej społeczności (zarówno w zakresie sprzedaży jak i zatrudnienia).

Rzecz jasna, priorytety i kryteria wyboru idealnej lokalizacji dla szklarni w obydwóch przypadkach będą różne. Aby zatem trafnie wybrać lokalizację, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na kilka, fundamentalnych pytań.
 

1. Określ idealny rozmiar, ustawienie oraz lokalizację dla przeszłej szklarni

 • gdzie?
 • jaki jest preferowany koszt lokalizacji (realny)?
 • czy lokalizacja powinna zawierać budynki?
 • jak powinna wyglądać preferowana funkcjonalność i dostępność nieruchomości?

2. Uszereguj powyższą listę według priorytetu. Przykładowo:

 • Koneczne - dostęp do mediów, dobra lokalizacja (w pobliżu drogi) itp.
 • Preferowane - odległość od najbliższego dużego miasta, ukształtowanie terenu itp.
 • Mile widziane - odległość od najbliższych zabudowań, ogólna ocena nieruchomości itp.
Nawet jeżeli lista będzie długa, rzetelne określenie priorytetów pozwoli szybciej i precyzyjniej przeszukiwać oferty dostępnych nieruchomości. Tworząc listę priorytetów, warto pamiętać iż wdrożenie każdego z elementów wiązać będzie się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dobrze zatem określić również szacunkowe koszty każdej wymaganej cechy nieruchomości.

Lokalizacja dobrana do rodzaju szklarni

Niestety, na rynku najprawdopodobniej trudno będzie znaleźć nieruchomość idealną. Najczęściej pojawiającym się problemem jest pogodzenie preferowanej lokalizacji oraz ceny nieruchomości. Najczęściej konieczne jest wypracowanie kompromisu, podyktowanego planowanym modelem biznesowym, rynkiem docelowym, rodzajem upraw, a także ewentualnymi planami marketingowymi odnośnie dodatkowych możliwości zarobku.
 
Jeżeli firma ukierunkowana jest na działalność w skali makro oraz stopniowy, ale sukcesywny wzrost w skali czasu, a jako klient docelowy określony został jako duże hurtownie, najważniejszym priorytetem będą:
 • cena nieruchomości
 • możliwość ewentualnego powiększenia
 • odległość od węzła komunikacyjnego
 • możliwości w zakresie rozbudowy infrastruktury logistycznej
W przypadku kiedy działalność ukierunkowana jest na produkcję w mniejszej skali, gdzie grono odbiorców stanowić będą przesiębiorstwa zlokalizowane w najbliższym mieście, tj. restauracje czy sklepy prywatne, do najważniejszych czynników należeć będą:
 • odległość od grupy docelowej
 • występowanie oraz wygląd ewentualnych zabudowań
 • wygląd okolicy i ukształtowanie terenu
W przypadku działalności o mniejszej skali część przychodu stanowić może organizacja wycieczek oraz imprez okolicznościowych, dlatego też atrakcyjna wizualnie okolica stanowić będzie duży atut  nieruchomości.